Mødedato: 27-10-2010

Scandlines’ forbud mod videresalg

Resumé

Ved køb af billetter til transport af erhvervkørsel stillede Scandlines A/S som krav, at billetterne ikke kunne videresælges. Dermed havde mindre vognmænd ikke mulighed for at gå sammen og indkøbe flere billetter samtidighed for dermed at opnå en større rabat. Da dette hæmmede konkurrence overfor større vognmandsfirmaer fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalevilkåret var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og endvidere muligvis misbrug af dominerende stilling efter KL § 11. Scanlines gav tilsagn om at fjerne vilkåret i købsbetingelserne og henviste samtidig til, at forbuddet mod videresalg aldrig havde været håndhævet. På denne baggrund gjorde Konkurrencestyrelsen tilsagnene bindende og fandt ikke grund til at forfølge sagen yderligere. Sagen blev bedømt efter både KL §§ 6 og 11. Det kan dog overvejes om det er korrekt, at henføre adfærden under KL. § 6 da videresalgsforbuddet ensidigt var fastlagt af Scanlines og næppe kan antages at repræsentere en fælles vilje. Det fremstår i øvrigt heller ikke oplagt at der forelå noget misbrug. Sagen blev dog lukket ved tilsagn og ingen af analyserne er derfor ført igennem.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Transport

Samhandeler

Ja