Mødedato: 30-01-2002

Scan-Hide A.m.b.a.’s vedtægter er ikke omfattet af konkurrence-lovens kapitel 2

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Scan-Hide A.m.b.a., at selskabets vedtægter ikke er omfattet af konkurrencelovens kapitel 2, dvs. §§ 6-10. Scan-Hide’s aktiviteter består i at indtransportere, tilskæ-re, salte, sortere, aftage, forælde og videresælge andelshavernes leverancer af huder fra køer, tyre, kvier og kalve. Udmeldelse af selskabet kan for andelshaverne ske til et årsregnskabs udløb med mindst 1 års forudgående skriftligt varsel, i praksis et maksimalt udmeldelsesvarsel på 24 måneder. Det relevante marked er indkøb, sortering og forædling af ferske og saltede huder inden for EU og eventuelt også Østeuropa. Scan-Hide har en markedsandel på ikke over 2 pct. på dette marked. Scan-Hide’s vedtægter opfylder forudsætninger for at anses som en aftale inden for samme virk-somhed eller koncern, jf. konkurrencelovens § 5, samt bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997, § 2, nr. 3. Af bekendtgørelsen fremgår, at hvis en andelsvirksomhed påfylder visse betingel-ser, herunder at selskabet ikke har en dominerende stilling, er vedtægterne at betragte som en aftale inden for samme virksomhed eller koncern, såfremt det maksimale udmeldelsesvarsel ikke overstiger 24 måneder. Idet vedtægterne er omfattet af konkurrencelovens § 5, er de undtaget lovens kapitel 5, dvs. §§ 6-10.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

kl § 5

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6-10

Brancher

Landbrug (huder)

Samhandeler

Ikke angivet