Mødedato: 31-01-2017

Scan Global Logistics A/S opkøber logistikvirksomheden Airlog Group Denmark A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Scan Global Logistics A/S og Airlog Group Holding AB. Scan Global Logistics A/S køber alle aktier i det svenske Airlog Group Holding AB og erhverver dermed også datterselskabet Airlog Group Danmark A/S, som er et 100 pct. ejet dansk datterselskab i Airlog gruppen. Scan Global Logistics A/S og Airlog Group Holding AB driver virksomhed indenfor spedition. Indenfor markedet for spedition driver begge fusionsparter virksomhed med formidling af transport af kunders varer via lufttransport, søtransport, biltransport samt ved kurerservices. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Spedition