Mødedato: 01-08-2019

Sanoterm Danmark

Resumé

To ledende medarbejdere fra Sanoterm Danmark A/S – der i mellemtiden er gået konkurs – har vedtaget bøder på henholdsvis 100.000 kroner og 25.000 kroner for at have udvekslet priser og andre vilkår med en konkurrent. Begge er fundet skyldig i overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 23 ved forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til, at Sanoterm Danmark A/S indgik aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Bøderne er en del af et sagskompleks om VVS-karteller. Der er givet bøder for i alt 1.750.000 kroner i sagskomplekset om vvs-karteller. Med bøden til den ledende medarbejder fra Sanoterm Danmark A/S var VVS-kartellet endvidere afsluttet.