Mødedato: 25-03-1998

Samtrafikaftale mellem Tele Danmark og WEB A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen tilkendegav overfor Telestyrelsen, at den fremsendte aftale om samtrafik lå inde for rammerne af de principper for samtrafikaftaler, der tidligere var blevet vedtaget af Konkurrencerådet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet