Mødedato: 29-04-1998

Samtrafikaftale mellem Sonofon og Nesateam

Resumé

Konkurrencestyreslen meddelte Telestyrelsen, at den fremsendte aftale mellem Sonofon og NESA om adgang til datatransmissionsforbindelser var inden for de rammer Konkurrencerådet tidligere havde vedtaget for samtrafikaftaler, såfremt Telestyrelsen fandt at aftalen faldt under samtrafikloven. Såfremt Telestyrelsen ikke fandt at aftalen faldt under samtrafikloven, ville aftalen være omfattet konkurrenceloven herunder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet