Mødedato: 26-01-2000

Samtrafikaftale mellem Sonofon og Mobilix

Resumé

I sagen bedømte Konkurrencestyrelsen som led i det løbende tilsyn med samtrafikaftaler på teleområdet en bestemmelse om takstsamarbejde i en samtrafikaftale mellem Sonofon og Mobilix. Samtrafikaftalen indeholdte en bestemmelse om samtaksering, hvorefter parterne forpligtede sig til, at slutbrugertaksten ved opkald mellem de to teleselskaber skulle være lig med eller mindre end ved opkald til Tele Danmarks net. Selskaberne ville således være forhindret i at afkræve højere slutbrugerpriser mellem hinandens net end ved opkald til Tele Danmarks net, selvom de interne, bagvedliggende omkostninger måtte tilsige dette. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor Telestyrelsen, at den omhandlede bestemmelse var i strid med konkurrencelovens § 6. Telestyrelsen meddelte herefter parterne, at bestemmelsen skulle ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet