Mødedato: 16-01-2020

Sampension Livsforsikring A/S og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Sampension og MP Pension opnår fælleskontrol over Bidco og Bellakvarter ved en ejeraftale. Den resterende del af aktiekapitalen vil blive ejet af tre andre pensionsselskaber. Sampension er et kundeejet pensionsselskab. MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre, gymnasielærere og psykologer. Begge har aktiviteter inden for fast ejendomsområdet i form af udlejningsaktiviteter til både private og erhverv. Bellakvarter er et ejendomsudviklingsselskab, der udvikler et område/et nyt kvarter i Ørestaden beliggende omkring Bella Centeret. Der er tale om et sammenhængende projekt, hvor Bellakvarter udvikler en ny bydel med boliger (både ejerboliger, lejeboliger og alment boligbyggeri), kontorfaciliteter samt tilhørende detail, institutioner og parkering. Bellakvarter foretager løbende frasalg af enkeltprojekter eller -ejendomme. Bellakvarter har endvidere aktiviteter inden for udlejning til bolig og erhverv, samt parkeringsaktiviteter. KFST havde ikke nogle indsigelser og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet