Mødedato: 03-11-2004

Sammenlægningen af Jysk Linnedservice A/S og Holstebro Linnedservice A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at sammenlægningen af Jysk Linnedservice og Holstebro Linnedservice A/S, udgjorde en fussion underlagt KL § 12, idet kontrollen af virksomhederne ikke forskydes. Dog fandt Konkurrencestyrelsen, at sammenlægningen ville kunne have påvirkning på det aftalekompleks Holstebro Linnedservice A/S havde indgået med Frederiksborg amt. Aftalen var omfattet af KL § 6, men at der kunne meddeles en fritagelse i medfør af KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt at betingelserne forfritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Brancher

Vask/Tekstil

Samhandeler

Ikke angivet