Mødedato: 28-02-2001

Samhandelsaftale mellem SaniScan A/S og DENDEK AmbA

Resumé

Styrelsen modtog en anmeldelse af en samhandelsaftale mellem toiletsæde- og badeværelsesudstyrproducenten SaniScan A/S og indkøbsforeningen DENDEK AmbA. I anmeldelsen var der ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at den anmeldte aftale indeholdte bestemmelser der faldt ind under konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen kunne på baggrund heraf meddele anmelder en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Toilet og badeværelse

Samhandeler

Ikke angivet