Mødedato: 29-11-2000

Samhandelsaftale mellem SaniScan A/S og BAUHAUS Danmark A/S om levering af toiletsæder

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en klausul om anvanceprocent for skaffevare i en anmeldt aftale mellem SaniScan A/S og BAUHAUS A/S stred imod KL § 6, stk. 1, og blev derfor påbudt ophævet. Resten af talen var ikke i strid med KL § 6, stk. 1. Styrelsen gjorde desuden SaniScan A/S opmærksom på, at selskabbet som datterselskab af Pressalit A/S indtog en domminerende stilling på det danske marked for toiletsæder, hvorfor loyalitetsskabende rabatordningen kan blive genstand for en konkurrenceretlig vurdering efter KL § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. §6, stk. 1, nr. 2

Brancher

Varehus

Samhandeler

Ikke angivet