Mødedato: 29-01-2003

Samhandelsaftale mellem Hede Nielsen A/S og AGA A/S

Resumé

Sagen vedrørte en samhandelsaftale mellem Hede Nielsen A/S og AGA A/S. Ifølge aftalen skulle etableres en logistisk bytteordning, som gjorde det muligt for hver af parterne at hente de kvantiteter af flydende Nitrogen og Oxygen på den anden parts produktionssted til brug for levering til kunder i det område, hvor den anden part havde sit produktionssted. Bytteordningen indebar at Hede Nielsen A/S og AGA A/S kunne udvekslede kvanta af flydende Nitrogen og Oxygen (det indbyrdes bytteforhold mellem gasarterne er 1:1) mellem landsdelene i forholdet 1:1. Formålet med aftalen var at mindske parternes transportomkostninger.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Industrigas

Samhandeler

Ikke angivet