Mødedato: 27-08-2003

Samarbejdsaftalen mellem DLG og Nor-Feed

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen en § 9- erklæring til en samarbejdsaftale indgået mellem DLG og Nor-Feed ApS. Samarbejdsaftalen havde til formål at sikre den immaterielretlige beskyttelse af NSOAB2, der var et tilsætningsstof til dyrefoder (smågrise). Aftalen var bragt til ophør den 12. maj 2003, men anmelder ønskede stadig styrelsens behandling af aftalen på det foreliggende grundlag. Aftalen tildelte DLG eneret til forhandling af NSOAB2 i Danmark mv., ligesom selskabet var forpligtet til at aftage en vis mindstemængde. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at aftalens konkurrencebegrænsende virkninger kunne tillægges en sådan betydning, at den kunne anses for omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (dyrefoder)

Samhandeler

Ikke angivet