Mødedato: 28-02-2001

Samarbejdsaftale vedrørende Naturgas Fyn I/S’ serviceordning for naturgasfyr på Fyn

Resumé

Styrelsen modtog den 2. november 1998 en anmeldelse af Naturgas Fyn I/S’ samarbejdsaftale med en række VVS-installatører om en fælles serviceordning i Naturgas Fyn I/S’ forsyningsområde. I anmeldelsen var der ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9, henholdsvis § 11, stk. 4 (nu stk. 5). Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at den anmeldte serviceordning indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen kunne således meddele en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Naturgas

Samhandeler

Ikke angivet