Mødedato: 29-08-2001

Samarbejdsaftale om Millionærkontoordningen

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at bestemmelsen i samarbejdsaftalen for nye deltagere i Millionærkontoordningen, indeholdende krav om betaling til for goodwil i form af de historiske omkonstninger til markedsføring siden ordningen blev etableret uden afskrivninger, var en barrierer for at nye pengeinstitutter kunne deltage. Bestemmelsen var derfor omfattet af KL § 6, stk. 1, og styrelsen fandt ikke at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen udstedte derfor påbud til Millionærkontoordningen om at ophæve bestemmelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet