Mødedato: 29-03-2000

Samarbejdsaftale mellem Zurich Forsikring og Dansk VVS Installatør Forening

Resumé

Styrelsen har truffet afgørelse vedrørende en samarbejdsaftale mellem Zurich Forsikring og Dansk VVS Installatør Forening. Samarbejdsaftalen gav medlemmer af Dansk VVS adgang til at tegne særligt udviklede forsikringsprodukter med rabat i Zurich. Zurich Forsikring blev meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, da den ikke var omfattet af forbudet i lovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet