Mødedato: 17-06-1998

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Resumé

Konkurrencerådet meddelte Totalkredit Realkreditfond, at dennes standardaftaler med 68 mindre og mellemstore pengeinstitutter ikke var omfattet af forbuddet i KL § 6, og derfor kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Rådet fandt, at aftalerne var en nødvendighed for at kunne konkurrere på realkreditmarkedet. Aftalerne indeholdte hverken ekslusivtetbestemmelser eller mestbegunstigelsesklausuler, ligesom pengeinstitutterne gerne måtte indgå aftaler med andre realkreditudstederer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet