Mødedato: 31-05-2000

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en forsikringsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1, idet aftalen indeholdte som vilkår, at medlemmer af PAR kun måtte tegne profesionel ansvarsforsikring hos Topdanmark, og skulle overflytte deres nuværende profesionelle ansvarsforsikringer til Topdanmark. Konkurrencestyrelsen kunne derfor ikke udstede en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, ligesom at styrelsen ikke fandt, at betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt. Konkurrencerådet meldte parterne påbud om at ophæve de ovenfor nævnte vilkår. Herefter ville aftalen ikke være omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1. Sagen blev indbragt for ankenævnet, men hævet inden afgørelse, idet nye oplysninger indikeret at påbudet ikke var udstedt med rette. Den 30/5-2001 blev dette således ophævet hvorefter klagen til ankenævnet også blev hævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet