Mødedato: 16-06-1999

Samarbejdsaftale mellem Tele Danmark Erhverv og Kort & Matrikelstyrelsen

Resumé

Tele Danmark Erhverv og Kort & Matrikelstyrelsen havde indgået en aftale om at opbygge og drive et positionsbestemmelsessystem kaldet Spot-FM. Aftalen havde en løbetidpå 5 år, i løbet af hvilken Kort & Matrikelstyrelsen ville etablereret landsdækkende korrektionssignal, og Tele Danmark Erhverv løbende markedsfører og udbyder produktet. Som led i samarbejdet påtog påtager sig gensidig konkurrenceklausul, og efter de 5 år, kunne samarbejdet ophæves med 12 månedersvarsel. Konkurrencestyrelsen havde ikke indvendinger overfor andet end konkurrenceklauuslen. Denne kunne dog indrømmes fritagelse jf. KL § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet