Mødedato: 24-03-1999

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Resumé

Konkurrencerådet meddelte SAS og Cimber Air A/S, at en anmeldt samarbejdsaftale med tilhørende aftale om at Cimber Air deltog i SAS Eurobonusprogrammet kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor var opfyldt. Fritagelsen blev givet på fire betingelser. Først skulle det stå parterne frit for at vælge ground handling-agent. For det andet at mere detalierede aftale om det fælles trafik system, produktudforming samt markedsføring og salg, skulle anmeldes til Konkurrencestyrelsen. For det tredje vilkår for andre flyselskabers tilkøb af indenrigsbilletter skulle være åbne og ikke-diskriminerende i forhold til parternes indbyrdes aftalte vilkår. For det fjerde skulle andre flyselskaber med hjemsted i et EØS-land kunne indgå i SAS Eurobonusprogrammet på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, hvis flyselskabet ikke deltog i et andet bonusprogram der var gældende i flere lande. Endvider meddelte Konkurrencerådet, aktieoverdragelsesaftale og aktionæroverenskomst en ikke-indgrebserklæring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 3

Brancher

Luftfart

Samhandeler

Ikke angivet