Mødedato: 28-02-2001

Samarbejdsaftale mellem SaniScan A/S og Ditas (Byggekram og Råd & Dåd)

Resumé

Styrelsen har behandlet en anmeldelse af en samarbejdsaftale mellem toiletsæde- og badeværelsesudstyrproducenten SaniScan A/S og indkøbsforeningen Ditas. Parterne anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1. Den anmeldte aftale indeholdte en række rabat- og bonusordninger, herunder kvantumsrabat, foreningsbonus og markedsføringsbidrag. Aftalen indeholdte endvidere generelle aftalevilkår for gennemfakturering over Ditas, herunder en klausul der bestemte at al handel på det af aftalen omfattede vareområde (badeværelsesudstyr og toiletsæder) skulle ske med gennemfakturering over Ditas. Styrelsen fandt herefter ikke, at bestemmelsenfaldt ind under konkurencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Byggekram

Samhandeler

Ikke angivet