Mødedato: 16-12-1998

Samarbejdsaftale mellem Post Danmark (PDK) og DSB gods

Resumé

DSB gods anmeldte den 30. juni 1998 en samarbejdsaftale mellem Post Danmark (PDK) og DSB gods vedrørende befordring af postprodukter mellem ni danske postcentre. Parterne har ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. På det foreliggende grundlag meddelte Konkurrencestyrelsen parterne, at deres ansøgning om en erklæring om ikke-indgreb kunne imødekommes.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Brancher

Post