Mødedato: 28-08-2002

Samarbejdsaftale mellem Nykredit A/S og Jyske Bank A/S angående formidling af realkreditlån til privatkunder

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Nykredit A/S, at samarbejdsaftalen med Jyske Bank A/S – inklusive den tilhørende aftale om Jyske Banks garanti for lånene – ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af lovens § 6, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet