Mødedato: 22-06-2005

Samarbejdsaftale mellem GF-forsikring A/S og selskabets forsikringsklubber

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt GF-forsikring A/S (GF) en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9, stk. 1, 1 punktum. I november 2004 anmeldte GF en kombineret samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst indgået mellem GF og en række forsikringsklubber, der tilsammen udgør aktionærkredsen i GF, til Konkurrencestyrelsen. GF er et dansk forsikringsselskab med koncession til at tegne skadesforsikringer, herunder bl.a. ulykkesforsikringer, kasko- og ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lystfartøjer, bygningsbrandforsikringer, almindelige ansvarsforsikringer, driftstabsforsikringer i forbindelse med butiks- og erhvervsforsikring samt retshjælpsforsikringer. GF-klubberne er opdelt i 28 amts- og regionalklubber samt 38 fag- og firmaklubber. GF-klubberne formidler forsikringer for GF på de områder, hvor GF udbyder forsikringer. Øvrige relevante forsikringer formidles af GF-klubberne for andre forsikringsselskaber. For dette formidlingsarbejde modtager GF-klubberne provisioner. Det er GF, der står for udstedelse af policer og præmiefastsættelse/-opkrævning. Der er således ikke noget samarbejde mellem GF og GF-klubberne med hensyn til præmiefastsættelsen over for forsikringstagerne. Den kombinerede samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst indeholder heller ikke andre hardcore konkurrencebegrænsninger, og ingen af parterne har en markedsandel, der overstiger 10 %. Konkurrencestyrelsen har derfor vurderet, at den kombinerede samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst efter de for styrelsen foreliggende oplysninger ikke er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, således at der kunne meddeles en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet