Mødedato: 30-01-2002

Samarbejdsaftale mellem Copy-Dan, KABEL-TV og KODA

Resumé

Sagen vedrørte en samarbejdsaftale mellem Copy-Dan, KABEL-TV og KODA. Konkurrencestyrelsen meddelte Copy-Dan, KABEL-TV, at foreningens aftale med KODA om opkrævning af vederlag for kabelviderespredning i henhold til ophavsretslovens § 35 ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6, idet Kulturministeriet i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 4, havde truffet afgørelse om, at de i aftalen indeholdte konkurrencebegrænsninger var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. Der kunne derfor meddeles en erklæring i henhold til konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk.4

Brancher

Radio/TV

Samhandeler

Ikke angivet