Mødedato: 26-02-2003

Samarbejdsaftale mellem Bent Brandt A/S og Servera R & S AB

Resumé

Styrelsen meddelte i sagen en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9 for en horisontal samarbejdsaftale indgået mellem Bent Brandt A/S og det svenske selskab Servera R & S AB. Aftalen vedrørte fælles indkøbs- og markedsføringssamarbejde, der i forhold til konkurrencelovens § 6 skulle vurderes i relation til Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler. Ifølge Kommissionens retningslinjer ansås det for usandsynligt, at et indkøbssamarbejde med markedsandele på under 15 pct. kunne have en konkurrencebegrænsende virkning på indkøbsmarkedet såvel som på afsætningsmarkedet. Styrelsen vurderede således, at aftalens bestemmelser om fælles indkøb ikke medførte en konkurrencebegrænsning, som mærkbart påvirkede konkurrencen på dette marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Afsætnings- og indkøbsproducent

Samhandeler

Ikke angivet