Mødedato: 25-04-2001

Samarbejdsaftale mellem Alm. Brand og EDC

Resumé

Styrelsen meddelte Alm. Brand, at en samarbejdsaftale med EDB-Holding A/S om formidling af private husforsikringer, fritidshusforsikringer og ejerskifteforsikringer mv. opfyldte betingelserne for at være omfattet af gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, jf. bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000. Samarbejdsaftalen var dermed fritaget fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Gruppefritagelsen fandtes ikke på anmeldelsestidspunktet, og parterne havde oprindeligt anmodet om en ikke-indgrebserklæring efter lovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 5.

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet