Mødedato: 18-06-2003

Samarbejde om indkøb af wrapfolie, plastik til landbrugsformål og bindegarn mv.

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9- erklæring til en aftale om fælles indkøb af wrapfolie, plastik til landbrugsformål, bindegarn og syreprodukter til ensilering, gennem et selskab, der var ejet af Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., Agro Danmark a.m.b.a. og Svenska Lantmännen ek. Samarbejdet omfattede også Norske Felleskjøp A/L.. Samarbejdsaftalen indeholdte en pligt for parterne til at købe wrapfolie, bindegarn mv. i henhold til de af selskabet – SweDaneNo Trade A/S- indgåede rammeaftaler. På det internationale indkøbsmarked ville parterne optræde som en enhed. Markedet mistede således nogle aktører. Styrelsen fandt dog ikke, at aftalen havde en sådan mærkbar virkning på konkurrencen på indkøbsmarkedet, at den var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet