Mødedato: 18-06-2003

Samarbejde om indkøb af planteværn

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i sagen meddelt en § 9-erklæring til en aftale om indkøb af planteværn, hvorved Agro Danmark a.m.b.a. blev tilknyttet et allerede eksisterende samarbejde mellem DLG og Svenska Lantmännen (SLR). Det allerede eksisterende samarbejde fik tidligere en § 9- erklæring, jf. rådsmødet den 31. januar 2001. Konkurrencestyrelsen lagde herved bl.a. vægt på at DLG, som var grovvareleverandør til danske landmænd, på salgssiden ikke var i konkurrence med SLR, som var grovvareleverandør til svenske landmænd på salgssiden. DLG og Agro DK var dog konkurrenter på det danske distributionsmarked, hvorfor styrelsen vurderede at der i forbindelse med samarbejdet kunne opstå konkurrencebegrænsende virkninger på dette marked, idet parterne ville opnå identisk omkostningsstruktur. Konkret kunne styrelsen dog afvise dette, idet platneværn blev købt i forlængelse af andre kontrakter og derved indgik som et blandt flere elementer i prisdannelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Distribution

Samhandeler

Ikke angivet