Mødedato: 18-06-2003

Samarbejde om indkøb af foderråvarer

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9-erklæring til en samarbejdsaftale om fælles indkøb af foderråvarer gennem Agro Supply A/S. Samarbejdet var indgået mellem DLG og Agro Danmark og omfattede køb af foderråvarer, dvs. sojaskrå, raps, solsikkeskrå mv. Efter aftalen forpligtede DLG og Agro Danmark sig til at foretage alt deres indkøb af foderråvarer gennem det fælles selskab Agro Supply A/S gældende indtil 31. december 2004. På det danske distributionsmarked ville der, som følge af det fælles indkøb, være en vis risiko for, at parterne samordnede deres salgsbetingelser, bl.a. fordi parterne næsten fik identiske omkostninger. Dertil opstod der en risiko for afskærmning af markedet, idet parterne sammen med den næststørste indkøber (de lokale og regionale andelsgrovvareforeninger, der samarbejdede i DLA) står for mindst 80 pct. af den danske forsyning. Derved kunne udenlandske leverandører få vanskeligheder ved indsalg til markedet. Konkurrencestyrelsen fandt imidlertid ikke, at disse begrænsninger kunne tillægges en sådan vægt, at samarbejdet ansås omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Foderråvarer

Samhandeler

Ikke angivet