Mødedato: 29-08-2001

Samarbejde mellem BG Bank og RealMæglerne ophørt

Resumé

Sagen vedrørte et samarbejde mellem BG Bank og RealMæglerne. Parterne meddelte Konkurrencestyrelsen, at deres indbrydes samarbejde om formidling af pantebreve og kundehenvisninger var ophørt den 1. maj 2001, og at de således tilbagekaldte deres anmeldelse af aftalen. Den omhandlende aftale var indgået i august 2000, og anmeldt til styrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9, subsidiært en individuel fritagelse efter §8, stk. 1. Selvom aftalen nu er ophørt, kan den enkelte RealMægler fortsat formidle pantebreve til BG Bank på almindelige markedsvilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Mægler

Samhandeler

Ikke angivet