Mødedato: 29-11-2023

Salling Group A/S’ erhvervelse af dele af ALDI Danmark ApS

Resumé

Transaktionen omfattede, at Salling erhvervede kontrol over dele af ALDI, bestående af 13 af ALDI’s butikslokaler i Odense C, Stubbekøbing (under ombygning), Rødbyhavn, Esbjerg N, Viby] , Risskov, Viborg, Skanderborg, Slagelse, Kastrup, Højbjerg, Svendborg og Frederiksberg samt otte af ALDI’s butiksprojekter i Vejle, Rødovre, Høje Taastrup, Vallensbæk, Skive, Varde, Randers NØ og København NV.

Salling er en dansk dagligvarekoncern. Salling driver supermarkeder, discountbutikker og hypermarkeder med butikkerne Netto, Føtex og Bilka. Tilsammen ejer Salling over 600 butikker i Danmark bestående af omkring 500 Netto butikker, 107 Føtex supermarkeder og 19 Bilka hypermarkeder. Salling ejer endvidere BR, Flowr, stormagasinerne Salling, Skagenfood A/S og driver franchisekæderne Starbucks og Carl’s Jr. i Danmark. Salling indkøber sine varer direkte fra leverandørerne til brug for egne butikker. Distributionen til Sallings butikker sker enten direkte fra leverandørerne, fx mælk fra Arla, eller gennem Sallings centrale varehuse i Århus, Vejle, Køge og Ishøj. Salling har begrænset aktivitet med eksternt engrossalg af dagligvarer. Aktiviteterne relaterer sig primært til engrossalg af TV og andet elektronik samt legetøj. Herudover har Salling aktiviteter med engrossalg af dagligvarer til kantiner og hoteller. ALDI er en dagligvarekæde, der tidligere har haft ca. 187 aktive butikker i Danmark.

ALDI er en del af ALDI Nord, som ud over Danmark er repræsenteret i otte lande; Tyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg, Holland, Spanien, Polen og Portugal. ALDI Nord er ultimativt kontrolleret af selskabet ALDI Einkauf GmbH & Co. ALDI har indkøbt dagligvarer direkte fra leverandørerne. Indkøbet sker dels via interne rammeaftaler indgået af ALDI Nord, men primært via egne aftaler indgået mellem ALDI og leverandørerne. ALDI distribuerer varerne til sine butikker gennem tre distributionscentre i Danmark. ALDI foretager ikke engrossalg eller distribution til tredjeparter.”

Både Salling og Aldi er aktive inden for indkøb og detailsalg af dagligvarer i Danmark, hvorfor KFST afgrænset de relevante markeder til:

Dagligvareindkøbsmarkedet i Danmark: Det er styrelsens vurdering, at der til brug for denne afgørelse kan tages udgangspunkt i et marked for indkøb af dagligvarer afgrænset til Danmark. Eftersom fusionen ikke gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et marked for indkøb af dagligvarer, kunne markedsafgrænsningen dog stå åben.

Et marked for detailsalg af dagligvarer afgrænset nationalt til Danmark og lokalt på baggrund af køretider: Det var styrelsens vurdering, at der til brug for afgørelsen kunne afgrænses et marked for detailsalg af dagligvarer fra fysiske dagligvarebutikker som eksempelvis supermarkeder, discountbutikker og større supermarkeder/varehuse (ikke omfattende kiosker, servicestationer og specialforretninger eller online-salg). Styrelsen fandt, at dette havde både en national og en lokal dimension, og at der, skulle tages udgangspunkt i en køretøj i bil på 10 minutter omkring hver af Parternes butikker, idet kørselstiden bl.a. vil afhænge af, om butikken ligger i et by- eller landområde. Den endelige afgrænsning af det relevante marked kunne dog stå åbent da parterne afgav tilsagn.

Samlet peget KFST analyser på konkurrenceproblemer, men Parterne adresseret dette via tilsagn om frasalg af en butik i Frederikshavn, og fremleje af en butik i Stubbekøbing