Mødedato: 27-01-1999

Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker

Resumé

A/S De Forenede Teglværker (DFT), som var salgskontor for 9 selvstændige teglværker, anmeldte sine vedtægter samt samarbejdsaftalerne imellem salgskontoret og teglværkerne. Konkurrencestyrelsen fandt, at det etablerede samarbejde betød en samordning af teglværkernes adfærd, hvorfor konkurrencen blev begrænset. Vedtægterne og samarbejdsaftalerne var derfor omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalerne bevirkede, at der skete en mængdetilpasning, idet DFT havde eneret på markedføring, og at de detalgende teglværker kun havde en stærkt begrænset mulighed for at sælge deres produkter uden om DFT. Styrelsen menter derfor ikke, at der skete en effektivisering af produktionen, hvorfor der ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencerådet udstedte påbud til DFT om at ophæve aftalekomplekset.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Byggematerialer (tegl)

Samhandeler

Ikke angivet