Mødedato: 16-12-1998

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmblad A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en interessentskabskontrakt om et joint venture mellem Duni A/S og Asp-Holmblad A/S var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, idet den indeholdte bestemmelser om en samlet markedsføring af produkter samt at parterne fraskrev sig retten til at konkurrere på det danske markedet. Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at aftalen medførte en styrkelse af parternes i forvejen dominerende positioner på det danske marked. Desuden ville konkurrencen blive begrænset væsentligt, da det ville være svært for konkurrenter at matche parternes samordnede udbud. Aftalen ville også virke som en markedsopdeling. Styrelsen fandt desuden ikke anledning til, at give kontrakten en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet sortimentsaftalen ihverken ville medføre en effektivitets- eller omkostningsgevinster. Styrelsen fandt heller ikke, at aftalen ikke indeholdte mekanismer som ville sikre, at en evt. effektiviseringsgevinst ville komme aftagerne til gode, hvilket skal sammenholdes med parternes storemarkedsandele, hvorved der ikke er noget konkurrencemæssigt pres der sikre en rimelig andel af eventuelle prisfordele tilfalder forbrugerne. Styrelsen fandt også, at eksklusivitetsklausulen ikke var nødvendig for at opnå aftalens mål. Konkurrencerådet udstedte påbud til parterne om at ophæve aftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Konsument

Samhandeler

Ikke angivet