Mødedato: 30-08-2000

Salgs og leveringsbetingelser for industristyresystemer eller tilsvarende

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte ELFO, at bestemmelserne vedrørende prisreguleringsforbehold, morarenter, forsinkelser, mangler og produktansvar i foreningens salg- og leveringsbetingelser for industristyresystemer var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne fritages efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen havde lagt til grund, at det ikke var godtgjort, at der ville blive opnået en effektivitetsgevinst ved ensretningen af salgs- og leveringsbetingelserne. Det var heller ikke godtgjort, at eventuelle fordele ville tilfalde køberne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

El-installation

Samhandeler

Ikke angivet