Mødedato: 20-12-2000

Salgs- og leveringsbetingelser for De Grafiske Fags Leverandørforening

Resumé

Konkurrencestyrelse udtalte, at det blev vurderet, at De Grafiske Fags salgs- og leveringsbetingelser for henholdsvis almindeligt salg af løsøre og maskinleverance af større omfang indeholdte bestemmelser der kunne være omfattet af KL § 6, stk. 1. Navnligt blev der peget på, at bestemmelser med vilkår, der indebar en væsentlig forringelse af køberensstilling i forhold til hvad der eller ville være gældende, samt fælles betalingsbetingelser var omfattet af KL § 6, stk. 1. Styrelsen anmode De Grafiske Fags Leverandørforening om at orientere styrrelsen om, hvilke initiativer udtalelsen gav anledning til. Afgørelsen indeholder meget få informationer. Det burde overvejes, om sagen skulle have været behandlet efter KL § 11, da problemet omhandler forringelser af leveringsbetingelser og købers almindelige rettigheder. Det burde ikke være problematisk medmindre de ikke er muligt for køberen at finde andre leverandører.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Grafisk

Samhandeler

Ikke angivet