Mødedato: 16-12-2021

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S’ erhvervelse af Jens A. Jacobsen. Aalborg A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Saint-GobainDanmarkovertager 100 pct. af aktiekapitalen i Jens A. Jacobsen. Saint-Gobain Danmark er en del af den globale Saint-Gobain koncern, hvis hovedaktivitet består i produktion og salg af materialer og løsninger til byggeri. I Danmark er koncernens aktiviteter organiseret i en produktforretning og en distributionsforretning. Produktforretningens driftsaktiviteter består bl.a.i produktion og salg af varemærkerne Gyproc, ISOVER, Weber og Leca. Distributionsforretningens driftsaktiviteter består bl.a.i engros-og grossistvirksomhed inden for bl.a.Vand, Varmeog Sanitet (VVS-artikler), tag og facade, kloak, værktøj, træ, ventilation og teknisk isolering til industriel brug, samt engrossalg af el-artikler. Disse driftsaktiviteter drives undernavnene Brødrene Dahl A/S(”Brødrene Dahl”), Zupply A/S(”Zupply”), L. Øland Ventilation A/S(”Øland”)og Protræ A/Sn. 2Jens A. Jacobsen er en familieejet dansk virksomhed, hvis aktiviteter bl.a.består i engrossalg af el-materiel til el-installatører og industrivirksomheder på det danske marked. Produktomfanget består bl.a.af el-installationsmateriel til byggeri, belysningsprodukter samt automationsprodukter. Endvidere har Jens A. Jacobsen engrossalg af ventilationsprodukterog varmepumper. Parterne identificeret tre relevante produktmarkeder, omfattende i) Markedet for engrossalg af i) VVS/VA1-artikler til professionelle kunder i Danmark, ii) el-artikler til professionelle kunder i Danmark samt iii) VVT2-artikler til professionelle kunder i Danmark. På de to første var parternes markedsandele dog under 15 %, hvorfor de ikke var berørte. KFST fandt ikke konkurrenceproblener i det sidste og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant