Mødedato: 01-01-1900

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens A. Jacobsen, Aalborg A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 8. oktober 2021 modtaget et udkast til anmeldelse af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens A. Jacobsen, Aalborg A/S

Regler

Fusion