Mødedato: 27-11-2002

Sækko A/S har ikke overtrådt forbudet mod misbrug af dominerende stilling

Resumé

Styrelsen afgjorde i sagen en klage over, at Sækko A/S havde nægtet at levere inkontinensprodukter. Styrelsen fandt ikke, at Sækko A/S i den foreliggende sag havde gjort sig skyldig i misbrug af dominerende markedsstilling, på trods af, at det var styrelsens vurdering, at de besad sådan en stilling. Styrelsen fandt, at klager ikke havde en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at få levering af de omhandlede inkontinensprodukter. Styrelsen har bl.a. lagt til grund, at klagers omsætning med Sækko A/S forud for leveringsnægtelsen kun udgjorde et meget lille beløb, ligesom det er lykkedes for klager at kunne opnå forhandling af substituerbare produkter fra en alternativ producent. Hertil kommer, at styrelsen har fundet, at Sækko A/S har givet en tilstrækkelig objektiv, saglig og rimelig begrundelse for leveringsnægtelsen. Klager videresælger inkontinensprodukter, men Sækko handler næsten udelukkende direkte med offentlige institutioner og private personer, der under servicelovens § 97 får bevilliget og betalt inkontinensprodukter af kommunen. Selskabet har opbygget en betydelig know-how omkring udredning og tildeling af det rigtige produkt til den enkelte klient, herunder har selskabet ansat inkontinenssygeplejersker samt oplært adskillige interne medarbejdere, der har særlig viden om inkontinens.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Inkontinensprodukter

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet