Mødedato: 29-11-2000

S. Dyrups og Co. A/S kædesamarbejde med farvehandlere er omfattet af gruppetritagelsen om vertikale aftaler

Resumé

S. Dyrups og Co. A/S anmeldte i oktober 2000 et revideret aftalekompleks der bestod af henholdsvis vedtægter for foreningen Interiør Farver, en aftale mellem foreningen Interiør Farver og S. Dyrup & Co. A/S vedrørende Dyrups overtagelse af serviceydelser fra den nedlagte forening FARVE Tex Indkøb, en partnerskabsaftale, generelle forhandlerantagelsesbetingelser pr. januar 1997 for Gori, Bondex og Dyrup maling og slutteligt en lejeaftale vedrørende en tonemaskine. Aftalekomplekset blev samlet set vurderet som værende vertikalt. Aftalerne indeholdte ikke bestemmelser, der var omfattet af gruppefritagelsens artikler 4 og 5. Konkurrencestyrelsen fandt således, at det anmeldte aftalekompleks lå indenfor gruppefritagelsens rammer og således var undtaget fra forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Farvehandel

Samhandeler

Ikke angivet