Mødedato: 19-12-2001

Rukos markedsadfærd

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, på baggrund af klage fra en forhandler, at Ruko A/S havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for låse, låsecylinderer og låsesystemer, jf. KL § 11, stk. 1. Misbruget bestod i, at Rukos rabatsystem indebar rabatdiskrimination ved at anvende en progressiv rabatordning baseret på forhandlernes samlede indkøb i forskellige produktgrupper. Ruko forhindrede endvidere industrikunders videresalg af Rukos produkter ved at mærke produkter solgt direkte til kunderne, og opkøbe disse, hvor det opdages, at de er i cirkulation. Til sidst fandt styrelsen, at Rukos tilbud om vederlagsfrit at udskifte konkurrenters låse til Rukos også udgjorde et misbrug af dominerende stilling. Konkurrencerådet udstedte påbud til Ruko om at ophøre med den beskrevne adfærd.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Låse

Samhandeler

Ikke angivet