Mødedato: 30-08-2000

Roamingaftale af 16. marts 2000 mellem SONOFON A/S og Mobilix A/S

Resumé

Dansk MobilTelefon/Sonofon havde indgået en roamingaftale med Mobilix A/S. Aftalen indebar, at kunder hos Mobilix A/S blev sat i stand til henholdsvis at foretage- og modtage opkald i områder, hvor Mobilix A/S’ eget net ikke dækkede. Rådet fandt, at roamingaftalen ikke indeholdte vilkår om eksklusivitet og mindstekøb. Der kunne således meddeles en ikke-indgrebserklæring jf. KL. § 9. I følge afgørelsen skulle den være indbragt for Konkurrenceankenævnet af Telia, men dette er formentlig en fejl.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet