Mødedato: 30-09-1998

Ritzaus Bureau (Ritzau I)

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra Cybercity vedrørende Ritzaus Bureaus opsigelse af samarbejdet med Cybercity. Cybercity mente at der enten var tale om misbrug af dominerende stilling, hvilket styrelsen afviste da den ikke fandt, at Ritzau indtog en dominerende stilling på markedet, eller at den nye aftale der var tilbudt var i strid med konkurrencelovens § 6. Styrelsen afviste også det sidste, da styrelsen fandt at betingelserne for levering af nyheder var begrundet i saglige hensyn.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Nyheder

Samhandeler

Ikke angivet