Mødedato: 12-09-2018

Rigsrevisionens beretning om behandling af Konkurrencesager

Resumé

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen offentliggør sin undersøgelse d. 13/09-2018. Pressemeddelelsen er udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed. Rigsrevisionens undersøgelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuserer på arbejdet på konkurrenceområdet med overtrædelsessager, ankesager, vejledning og fusionssager, men ikke på de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer, behandler og sender direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) l strafferetlig vurdering. Rigsrevisionen udtrykker forskellige former for kritik af styrelsen fx for ikke at have tilstrækkelige ledelsesmæssige instrumenter til at styre sager samt den reelle sagsbehandlingstid for fusioner er meget længere end officielt fremført.

Myndigheder

Rigsrevisionen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant