Mødedato: 10-02-2006

Retten i Århus dom af 10. februar 2006 – Arla Foods

Resumé

Arla Foods Amba havde på et møde den 2. oktober 2003 med repræsentanter fra Metro Cash & Carry Danmark ApS tilbudt Metro et særligt jubilæumstilskud på DKK 200.000, såfremt Metro bragte sit samarbejde med Arlas konkurrent Hirthals Andelsmejeri til ophør. Retten fandt, at dette var misbrug af Arlas dominerende stilling på markedet, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, og blev idømt en bøde på DKK 5.000.000, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 3, jf. § 11, stk. 1.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Erstatning?

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet