Mødedato: 11-07-2022

Renta Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Lohke Materieludlejning A/

Resumé

Transaktionen medfører, at Renta erhverver enekontrol over Lohke. Lohke er aktiv med udlejning af maskiner og materiel, hvilket blandt andet omfatter anlægsmateriel, byggemateriel, teleskoplæssere, gaffeltrucks, lifte, stilladser, stiger og skurvognsmateriel til professionelle kunder. Lohke har hovedsæde i Hvidovre, og har 5 depoter lokaliseret i Hvidovre, Hedehusene, Hillerød, Esbjerg, og Aarhus. Renta er ejet af Renta Group Oy, der ultimativt er ejet af IK Investment partners, der blandt andet har porteføljeselskaberne Løgismøse Meyers, Optimum Group og Advania Group. Renta er aktiv med udlejning af blandt andet maskiner, stilladser og containere til private og professionelle kunder. Herudover er Renta også aktiv med installations- og designtjenester til byggepladser, fx el, transport og gangbroer. Renta er aktiv i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Polen. I Danmark har Renta depot i Glostrup. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant