Mødedato: 21-12-2023

Reitan Convenience Denmark A/S’ overtagelse af 57 servicestationer fra DCC Energi Mobility A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at REITAN-koncernen via sine danske datterselskaber Uno-X Danmark A/S (”Uno-X”) og Reitan Convenience Denmark A/S (“Reitan Convenience”) overtager brændstofinfrastrukturen på 57 servicestationer fra DCC Energi Retail A/S (”DCC”). Reitan-koncernen, er en norsk koncern, der bl.a. driver virksomhed inden for dagligvarehandel, servicestationer og ejendomme i Norden og Baltikum. I Danmark driver Reitan koncernen Uno-X servicestationer, YX Truck stationer samt dagligvare- og conveniencebutikkerne Rema 1000 og 7- Eleven. Reitan Convenience ejer også al brændstofinfrastruktur på de 57 servicestationer, hvorfra DCC i dag (under Shell-brandet) forestår brændstofsalget. Ejendommene, som de 57 servicestationer er beliggende på, er enten ejet af Reitan-selskaber eller af tredjemand (og lejet på langvarig basis fra et Reitan selskab). DCC har hidtil drevet Target som følge af et aftalekompleks fra 2007, der ville udløbe med udgangen af 2023. KFST godkendte fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant