Mødedato: 17-12-2003

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Resumé

Siden etableringen af Dansk Retursystem A/S i 2000 havde KFST modtaget en del klager. Da KFST samtidig netop havde vurderet en aftalt, anmeldt af Dansk Retursystem A/S (se Restaftale for Dansk Retursystem, Konkurrencerådet 17/12-2003), fandt styrelsen det naturligt, at sammenfatte eventuelle kritikpunkter, der vedrørte lovgivningsmæssige forhold. Jf. konkurrencelovens § 2 finder konkurrenceloven ikke anvendelse for sådanne. Flere af henvendelserne til KFST vedrørte at mindre importører og udbydere fandt reglerne bureaukratiske og ufleksible, eller at konkurrenter (navnlig (Carlsberg, Bryggerigruppen m.fl.) var involveret i Dansk Retursystem A/S direkte. Dansk Retursystems eneret ville udløbe i 2008, og styrelsen ønskede derfor i god tid at påpege problemerne. Det omfattede bl.a. at driften burde sendes i udbud, at der blev etableret en fælles EU-ordning for pant og returnering af emballage samt at bryggerierne ikke fik til opgave at indsamle pant fra restaurationssektoren (horeca), hvis de ikke allerede var leverendør hertil. Endelig burde der sket nogle administrative letter i forhold til indberetning og adgangen til at sælge flasker udenfor Dansk Retursystem A/S. Miljøministeret svaret på henvendelsen 28/4-2004, idet denne var positiv overfor nogle af forslagene, mens andre blev afvist.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Pant og returhåndtering

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet