Mødedato: 29-08-2001

Regelsæt for hitlister

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt IFPI Danmark, at foreningens hitlisteregler ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens § 9. IFPI Danmark er brancheorganisation for danske fonogramproducenter og har i fællesskab med ACNiel-sen AIM udarbejdet et regelsæt for hitlister. Regelsættet foreskriver hvilke udgivelser, der kan op-tages på en række forskellige hitlister, hvorledes omkostningerne ved placeringerne fordeles mellem udgiverne samt beslutningskompetence i tilfælde af fortolkningstvivl. Styrelsen betragter hitlistereg-lerne som en vedtagelse mellem IFPI’s medlemmer. Styrelsen vurderer, at der i en placering på hitli-sterne ligger en vis markedsføringsværdi. Et priskriterium i hitlistesammenhæng kunne have til for-mål at holde priserne oppe. Prisstrukturen på cd-markedet er som beskrevet af IFPI opdelt i full-, mid- og low-price. Inden for full-price segmentet er der en tendens til ensartethed i priserne, men disse priser ligger væsentligt over hitlistens mindstepriser. Efter det oplyste vurderer styrelsen der-for, at formålet med priskriteriet ikke er at holde priserne for nyudgivelser over et vist niveau. Uden en prisgrænse er der risiko for, at hitlisten bliver misvisende og præget af ældre produkter, der sæl-ges som low-price produkter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

fonogram

Samhandeler

Ikke angivet