Mødedato: 27-01-2015

Red 1 A/S og Cimber A/S

Resumé

Sagen vedrører Red 1 A/S’ køb af 100 pct. af aktierne i Cimber A/S. Aktiekapitalen i Red 1 A/S ejes og kontrolleres ultimativt af SAS AB, som er det ultimative moderselskab i SAS-koncernen. SAS-koncernen er aktiv inden for lufttransport af passager og fragt samt ground handling services. Cimber er aktiv inden for ACMI-leasing af fly, dvs. leasing af fly med mandskab, forsikringer og vedligeholdelse, herunder primært i form af langvarig kontraktflyvning for SAS, samt i begrænset omfang i form af ad hoc charterflyvning for andre kunder end SAS. Fusionen medfører en vertikal forbindelse mellem SAS-koncernen og Cimber, idet ACMI-leasing af fly indgår i produktionen af lufttransport af passagerer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant